РАДОП

bgen

УСЛУГИ

Архитектура

Управление на проекти

Фасаден инжинеринг

Мебели

Лукс

Удовлетворението на възложителя и устойчивостта в един динамичен свят са двете ключови теми, които водят към бъдещето и също поради тази причина Радоп  се превръща в истински „партньор по проекта“, защото днес вече не е достатъчно да бъдеш просто отличен проектант, изпълнител и незаменим доставчик, но клиентът трябва да бъде придружен във всички фази на услугата, от оценката на проекта до удовлетворението след продажбата.
Удовлетворението на възложителя и устойчивостта в един динамичен свят са двете ключови теми, които водят към бъдещето и също поради тази причина Радоп  се превръща в истински „партньор по проекта“, защото днес вече не е достатъчно да бъдеш просто отличен проектант, изпълнител и незаменим доставчик, но клиентът трябва да бъде придружен във всички фази на услугата, от оценката на проекта до удовлетворението след продажбата.
Инвеститорите намират в РАДОП отличен партньор. Пълната прозрачност е гарантирана през целия процес, благодарение на сертифициран протокол. Международният опит, стриктният контрол и постоянното желание за подобряване са основата на оперативния метод на работа на РАДОП.
Оценката на разходите на проекта е точна и подробна. Добавената стойност на RADOP е способността му да предлага алтернативни решения с различни материали и компоненти по отношение на качество и цена.
Изготвяне на технически документи
Техническият отдел РАДОП изготвя подробни и точни чертежи. От технически чертежи на обекта вкл. детайли, работни чертежи за производство и монтаж. 
Радоп  представя на българския пазар водещи италиански производители на обзавеждане за дома и офиса. Фирмата залага на висок професионализъм, новаторство ,което води компанията към утрешните предизвикателства.  30+ години история съответства и на зараждащия се живот на следващо поколение.
Ние винаги се опитваме да отговорим на най-ексклузивните нужди на нашите клиенти, както и на интериорните дизайнери и архитекти.
Днес РАДОП чрез неговите портньори е от основните играчи на марката “Made in Italy”
РАДОП 30 +
Повече от тридесет години  РАДОП предоставя решения за обзавеждане на хотели  и търговия на дребно на българския пазар,
РАДОП са свързващият елемент между архитекта и клиента, като отправна точка при разработването на проекти с висока добавена стойност и максимално персонализиране.
Ние винаги се опитваме да отговорим на най-ексклузивните нужди на нашите клиенти, както и на интериорните дизайнери и архитекти.
Днес РАДОП чрез неговите портньори е от основните играчи на марката “Made in Italy” в договорите за хотелско обзавеждане, апартаменти за отдаване под наем и търговията на дребно. Изградили сме репутация за качество, ефективност и иновативни решения.

Imasmi web loading